ఈ-ఆఫీసు లో పని ప్రారంభించ బోతున్న వారికి అవగాహన కొరకు

ఈ ఆఫీసు లో సమర్థవంతంగా పని చేయాలంటే మరియు సమర్థవంతంగా ఉపయోగించ డానికి ప్రారంభ౦ వినియోగదారుల మైన మనం ఈ క్రిందివిధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది:

 1. అసలు ఈ-ఆఫీసులో కు ఏవిధంగా చేరుకోవాలి. (enter/Login) అవ్వాలి?.

మొదటగా మీరు Mozilla Firefox /Internet explorer బ్రౌసర్ లను తెరచి, అందు “అడ్రెస్ బార్” లో ఈ Url మీ టైపు చేయాలి. Url: https://eg.eoffice.ap.gov.in/ .

అప్పుడు మీకు ఈ క్రింది విధంగా ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది. మొత్తం వివరంగా తయారు చేసి ఇస్తున్నాం.

తెలుగు లో అర్ధమయ్యే రీతిలో వ్రాసిన వ్యాసం.

.

Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,