జాతీయ గణిత దినోత్సవం-2017
ఈ రోజు “జాతీయ గణిత దినోత్సవం”. మన దేశంలో 2012 లో గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని అప్పటి ప్రధాని డా: మన్మోహన్ సింగ్ గారు 2012 వ సంవత్సరాన్ని “జాతీయ గణిత సంవత్సరం” గాను మరియు డిసెంబరు 22 వ తేదీని “జాతీయ గణిత దినోత్సవం” గా ప్రకటించారు.

Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,