జీవవైవిధ్యం వారసత్వ ప్రదేశాలు-మార్గదర్శకాలు


ఈ రోజు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం "జీవవైవిధ్యం వారసత్వ ప్రదేశాలు" (Bio-logical Heritage Site) లను గుర్తించి వాటిని నిర్వహించేందుకు కావలసిన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అరుదైన, అంతరించి పోతున్న అటవీ మరియు పెంపుడు జంతువుల యొక్క, పరిమాణాత్మక ప్రాముఖ్యత జాతులు, దేశీయ / సాగు జాతులు లేదా వాటి రకాలు, పూర్వపు శిలలు సూచించిన జీవసంబంధ భాగాల పూర్వ ప్రాముఖ్యత సాంస్కృతిక, నైతిక లేదా సౌందర్య విలువలు మరియు సాంస్కృతిక వైవిధ్యం యొక్క నిర్వహణకు చాలా ముఖ్యమైనవి, మరియు జీవశాస్త్ర వైవిధ్యం చట్టం (2002) యొక్క సెక్షన్ 2 లో నిర్వచించిన అన్ని ఇతర జాతులను కాపాడుకొనేందుకు నిర్దేశించిన ఈ మార్గదర్శకాలను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటవీశాఖ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల సంఖ్య 96, తేదీ 15-12-2017 ద్వారా తెలిపింది. ఈ మార్గదర్స కాలను డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి.

Featured Posts

Recent Posts