ప్రపంచ వన్యప్రాణుల దినోత్సవం 2018


అంతరించి పోతున్న పెద్ద పి‌ల్లుల (Big Cats) ను కాపాడే దిశ గా చర్యలు తీసుకునేందుకు ఈ ప్రపంచ వన్యప్రాణుల దినోత్సవం 2018 ద్వారా వాటి దురవస్థ గురించి అవగాహన పెంచడానికి మరియు ఈ ఐకానిక్ జాతులను కాపాడేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడాలని ఆశిద్దాం.

Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,