డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ల నోటిఫికేషన్ విడుదల


నవంబర్ 2018 లో జరగబోయే డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ల కొరకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ లు 01/09/2018 నుండి 24/09/2018 వరకు తీసుకుంటారు. పరీక్షలు 10/11/2018 నుండి 15/11/2018 వరకు జరుగుతాయి. వివరాలకు : https://apfsa09.wixsite.com/apfsa/dept-tests

Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,