కేరళ వరద సహాయక విరాళాలు


ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆగస్టు, 2018 నెలకు చెల్లించాల్సి ఉద్యోగులు మరియు పింఛనుదారుల జీతాలు మరియు పింఛనుల నుండి G.O.Ms.No. 136 ఫైనాన్స్ (HR V - TFR-AL-EWF) విభాగం, ది.24.08.2018 పారా II లో పేర్కొన్న మొత్తం మొత్తాన్ని తగ్గించటానికి అన్ని విభాగాలను ఆదేశించారు. DDO లు అనేకమంది ఇప్పటికే ఆగస్టు నెలలో వేతన బిల్లులను సమర్పించగా, ఆడిట్ వేర్వేరు దశల్లో ఉన్నారని, ఈ బిల్లుల్లో కొన్ని ఇప్పటికే ట్రెజరీలలో మరియు కాపిటల్ రీజియన్ PAOలో ఆమోదించారు. 2018 వ సంవత్సరం సెప్టెంబరు 1 వ తేదీన వేతనాలు చెల్లించాల్సి వున్నందున, ఈ బిల్లులు డిడిఓ లు రికవరీ చేయాలంటే, డిడిఓ లకు తిరిగి బిల్లులను సిద్ధం చేయాలి. కొత్తగా తయారు చేసిన బిల్లుల యొక్క సమర్పణ మరియు ఆడిటింగ్ కార్యకలాపాలు సమయం పడుతుంది మరియు ఈ మొత్తం ప్రక్రియ జీతాలు చెల్లింపు ఆలస్యం కారణం అవుతుంది.

కనుక సెప్టెంబరు 1 వ తేది లోగా వేతనాలు, పెన్షన్లు చెల్లించాలని CEO, APCFSS పేర్కొన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా, వేతన బిల్లులు వెనక్కి పంపించనక్కర లేకుండా ఉద్యోగుల వారీగా విరాళాల వివరాలను సేకరించాలని నిర్ణయిoచారు. ఆ విధంగా CEO, APCFSS HRMS ప్యాకేజీలో ఒక మాడ్యూల్ను అభివృద్ధి చేసి మరియు ప్రతి ఉద్యోగి నుండి కేరళ వరద సహాయక వివరాలను సేకరించేందుకు అందరు DDO లకు ఎనేబుల్ చేసారు.

DDO లు అందరు DDO రిక్వెస్ట్ లో లాగిన్ అయి ఆ వివరాలను ఎంటర్ చేస్తే వారి సాలరి బిల్లుకు జత అవుతాయి. 1 వ తేదిన మన జీతాలు జమచేయబడతాయి. గమనించగలరు.

Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,