అరియర్సును టాక్స్ కు ఏవిధం గా లెక్కించాలి

గత ఆర్ధిక సంవత్సరాలలోని జీతానికి సంబంధించిన అరియర్సు ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరంలో తీసుకుననట్లయితే సదరు అరియర్సు మొత్తానికి ఆర్ధిక సంవత్సరాలలో తక్కువ టాక్సు పడుతుంటే ఆర్ధిక సంవత్సరాలలో కడుతున్న పన్నుకు అప్పటికి తక్కువ పన్నుకు తేడాను మినహాయించి టాక్సు కట్టవచ్చును. WhatsApp ద్వారా శ్రీ పి. ధనుంజయ్ రెడ్డి గారు పంపించిన ఈ వివరాలను మీ కోసం ఇక్కడ వుంచుతున్నాము.

ఇక్కడ : ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఆ వివరాలను పొందగలరు.


Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,