ఒప్పంద సేవకుల సంక్షేమం

కాంట్రాక్ట్ మరియు ఒప్పంద సేవకుల కుటుంబ సంక్షేమం కొరకు అటువంటి ఉద్యోగి విధి నిర్వహణలో మరణించిన కాంట్రాక్టు మరియు ఔట్సోర్సింగ్ వ్యక్తుల అంత్యక్రియల ఖర్చు నిమిత్తం రు.15000/- ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తు ఈ రోజు ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఉత్తర్వుల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. G.O.MS.No. 119 Dt.1-8-2018.

https://apfsa09.wixsite.com/apfsa/important-g-os

Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,