అటవీ దళాధిపతిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన


శ్రీ ఎన్.ప్రతీప్ కుమార్, భారత అటవీ సేవాధికారి (ఆర్ఆర్: 1986) వైస్ ఛైర్మన్ మరియు మానేజింగ్ డైరెక్టర్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ వారికి ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణాదికారి (అటవీ దళాధిపతి) గా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు తీసుకోవలసినదిగా ఈ రోజు ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం G.O.RT.No. 2038, ది.16-09-2019 లో ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు ఈరోజు అనగా 16-09-2019 నాడు బాధ్యతలు స్వీకరించిన శ్రీ ఎన్.ప్రతీప్ కుమార్ గారికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటవీ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్, అమరావతి తరఫున మా హృదయపూర్వక అభినందనలు.

Featured Posts

Recent Posts
Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Address: A.P.Forest Services Association, C/o Divisional Forest Office, Social Forestry Division, Near Collector's bunglow, KURNOOL - 518002  Andhra Pradesh

Ph:9441112138

 • Instagram Social Icon
 • twitter
 • facebook
 • pinterest
 • youtube
 • googlePlus
 • blogger

©2017 by apfsa Proudly created and maintained by K.V.S.Raj Kumar, Sr.Asst.,